• Ίδρυμα Ιστορίας της Ιατρικής

  Ν.Κ. ΛΟΥΡΟΥ

 • Ίδρυμα Ιστορίας της Ιατρικής

  Ν.Κ. ΛΟΥΡΟΥ

 • Ίδρυμα Ιστορίας της Ιατρικής

  Ν.Κ. ΛΟΥΡΟΥ

 • Ίδρυμα Ιστορίας της Ιατρικής

  Ν.Κ. ΛΟΥΡΟΥ

«Ο γιατρός δεν είναι μηχανικός που καλείται να επιδιορθώσει την ανώμαλη λειτουργία του οργανισμού. Είναι κυρίως άνθρωπος που προσπαθεί να βοηθήσει το διπλανό του»

ΙΔΡΥΜΑ Ν.Κ. ΛΟΥΡΟΥ

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η έρευνα, η προαγωγή και η διδασκαλία της Ιστορίας της Ιατρικής από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, η χορήγηση οικονομικής βοήθειας για την συγγραφή αξιόλογων ερευνών στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Ιατρικής και η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε νέους που θα ήθελαν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο για μεταπτυχιακές σπουδές.e-genius.gr ...intelligent web software